ผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2562 เพื่อสมทบทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีการเรียนรู้ในห้องเรียน จำนวน 72 ห้องเรียน