ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ห้องเรียน สสวท., MEP , IEP

โปรแกรมห้องเรียน สสวท., MEP ,IEP

ตามที่ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ได้รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.) ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Intensive English Program (IEP)  ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 แล้วนั้น

จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ สสวท. จำนวน 193 คน ห้องเรียนพิเศษ MEP  จำนวน 39 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ สสวท. จำนวน 96 คน ห้องเรียนพิเศษ IEP จำนวน 46 คน ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกมาทำการสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ สสวท.  ห้องเรียนพิเศษ MEP และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ IEP  ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ สสวท. ในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563  ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม          

ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกมาทำการสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ สสวท.  ห้องเรียนพิเศษ MEP และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ IEP  ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ สสวท. ในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563  ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม          

โดยรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางลิงก์ที่แนบไว้ด้านล่าง

หนังสือคำสั่งเรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ สสวท. ม.1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกห้องเรียน MEP ม.1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ สสวท. ม.4 ประเภทนักเรียนใหม่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ สสวท. ม.4 ประเภทนักเรียนเดิม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกห้องเรียน IEP ม.4

ตารางการสอบคัดเลือก

นักเรียนที่มีสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกให้มาทำการสอบคัดเลือกตามวันและเวลาที่ระบุไว้