โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศดีเยี่ยม โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ ปี 2564

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศดีเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียน 2,501 – 3,000 คน โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ ปี 2564 (ลดการใช้พลังงานที่โรงเรียน) จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)