แบบฟอร์มการคัดกรอง และ แบบฟอร์มเแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองเพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า ฉีดวัคซีนไฟเซอร์

แบบฟอร์มการคัดกรอง และ แบบฟอร์มเแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองเพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สามารถดาวน์โหลดเพื่อนำมากรอกข้อมูลใช้เป็นเอกสารแสดงในวันที่นักเรียนมารับวัคซีน

สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางลิงก์เชื่อมโยงที่แนบไว้ด้านล่าง

>> แบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สําหรับนักเรียน/นักศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า <<

>> แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองเพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า ฉีดวัคซีนไฟเซอร์
<<