ประกาศหยุดเรียนในวันที่ 7-8 กันยายน 2564 เพื่อดำเนินการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท และเพื่อให้นักเรียนผ่อนคลายจากการเรียนออนไลน์

ประกาศหยุดเรียนในวันที่ 7-8 กันยายน 2564 เพื่อดำเนินการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท และเพื่อให้นักเรียนผ่อนคลายจากการเรียนออนไลน์ ส่วนรายละเอียดเรื่องการรับเงินเยียวยาจะประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง