ประกาศจากกิจกรรม นศท. โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เรื่องการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น นศท. ชั้นปีที่ 1

ประกาศจากกิจกรรม นศท. โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม แจ้งให้นร.ชั้นม.4 ทั้งชายและหญิงที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ให้พร้อมกันที่ลานกีฬาอเนกประสงค์ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิ.ย.2564 เวลา 14.30 แต่งกายชุดพลศึกษา สวมหน้ากากอนามัยให้เรียบร้อย