ประกาศ เรื่องการประกวดราคาซื้อห้องเรียน Smart Classroom ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding)

ประกาศ เรื่องการประกวดราคาซื้อห้องเรียน Smart Classroom ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding) สามารถดาวน์โหลดเอกสารแสดงรายละเอียดได้ผ่านทางลิงก์ที่แนบไว้

เอกสารประกาศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เรื่องการประกวดราคาซื้อห้องเรียน Smart Classroom ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding)

.

.

.

.

.