ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 หากมีรายชื่อตามประกาศ ให้ทำการกรอกข้อมูล และอัพโหลดเอกสารเพื่อมอบตัวผ่านทางลิงก์ https://lomsak.ac.th/ent

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – ดนตรี – นาฏศิลป์

แผนการเรียนคณิตศศาสตร์(ศิลป์-คำนวณ)

แผนการเรียนสังคม – การงานอาชีพ

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ญี่ปุ่น – เกาหลี

แผนการเรียนภาษาจีน