ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สำหรับ ม.2,ม.3,ม.5,ม.6

ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สำหรับ ม.2,ม.3,ม.5,ม.6 ได้ผ่านทางลิงก์ที่แนบไว้ด้านล่าง โดยท่านสามารถชำระเงินบำรุงการศึกษาได้ผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร(แอพฯธนาคารต่างๆ)

ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ม.2

ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ม.3

ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ม.5

ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ม.6

กำหนดการและวิธีการชำระเงินบำรุงการศึกษา