ประกาศเรื่องยื่นเอกสารมอบตัว ม.1 ด้วยตนเอง(กรณีไม่สามารถมอบตัวออนไลน์ได้)

ประกาศเรื่องยื่นเอกสารมอบตัว ม.1 ด้วยตนเอง(กรณีไม่สามารถมอบตัวออนไลน์ได้)

นักเรียน ม.1 ที่ไม่สามารถมอบตัวผ่านออนไลน์ได้ ให้ดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางลิงก์ด้านล่างไปกรอก แล้วนำมายื่นมอบตัววันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ตามเวลาตารางกำหนดการข้างล่างนี้

ดาวน์โหลดเอกสารมอบตัว

กำหนดการมายื่นเอกสารด้วยตนเองที่โรงเรียน