ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านลิงก์ที่แนบไว้ด้านล่าง

>> ประกาศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม <<

>> เอกสารประกวดราคา <<