คุณลักษณะเฉพาะห้องเรียน Smart Classroom จำนวน 70 ห้อง

คุณลักษณะเฉพาะห้องเรียน smart classroom ห้องเป็น 70 ห้อง สามารถดาวน์โหลดเอกสารแสดงรายละเอียดได้จากลิงค์ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดคุณลักษณะเฉพาะห้องเรียน Smart Classroom โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

ดาวน์โหลดผังการติดตั้งอุปกรณ์ภายในห้องเรียน Smart Classroom


หากต้องการ ติดต่อสอบถามหรือทักท้วงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดคุณลักษณะ สามารถติดต่อกรรมการกำหนดคุณลักษณะ ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 056701755

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.