คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. 26 – 28 พฤษจิกายน 2562

ร่วมเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนานไปกับ คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 26 – 28 พฤษจิกายน 2562 เวลา 8.30 – 16.00 น.

พบกับ

  • นิทรรศการวิทยาศาสตร์แบบสื่อสัมผัส
  • เกมส์และของเล่นทางวิทยาศาสตร์
  • โดมดูดาวเคลื่อนที่
  • ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์
  • การแสดงทางวิทยาศาสตร์
  • มุมนักประดิษฐ์
  • สนุกกับอาชีพนักวิทยาศาสตร์