เดิน – วิ่ง ฟันรันมินิมาราธอน ครบรอบ 118 ปี โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

  • โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
  • วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562
  • ปล่อยตัว 10.5 กิโลเมตร เวลา 6.00 น.
  • ปล่อยตัว 5.5 กิโลเมตร เวลา 6.10 น.
  • รายได้มอบเป็นทุนจัดซื้อสื่อทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
  • ครูสุวิทย์ชัย เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0946162566 LINE ID : 0946162566
  • ครูสมเกียรติ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0956867868
  • เลขที่บัญชี 055-8-92050-5 นายสุวิทย์ชัย ขวัญศรี นายสมเกียรติ สุต๋า และนางจิตราภรณ์ จันทร์หว่าง
  • ธนาคารกสิกรไทย สาขาเทสโก้ โลตัส หล่มสัก
  • เส้นทาง