โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จัดทบทวนคณิตศาสตร์ ระบบTCAS

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จัดทบทวนคณิตศาสตร์ ระบบTCAS (อ.เอกลักษณ์ คงเพชร)ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.6 และทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.3 เพื่อเตรียมพร้อม สอบโอเน็ต ในคาบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพิ่มตวามแข็งแกร่งด้านวิชาการ วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2562