ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทนักเรียนเดิม และประเภททั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทนักเรียนเดิม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม >> คลิก

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภททั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม >> คลิก

ประกาศเรื่องขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ >> คลิก

ดาวน์โหลดเอกสารมอบตัว >> คลิก