ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม >> คลิก

ประกาศเรื่องขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ >> คลิก

ดาวน์โหลดเอกสารมอบตัว >> คลิก