รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ (ประเภททั่วไป และ ความสามารถพิเศษ)

ประกาศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ประเภทประเภททั่วไป และ ความสามารถพิเศษ

รายละเอียดและกำหนดการ