ประกาศแจ้งเรื่องการชำระค่าบำรุงการศึกษาปีการศึกษา 2/2566

ประกาศแจ้งเรื่องการชำระค่าบำรุงการศึกษาปีการศึกษา 2/2566
ในวันที่ 16 ตุลาคม – 25 ตุลาคม 2566
* สามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2566 *

##########################

📣ค่าบำรุงการศึกษา 2/66 📣
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ใบแจ้งชำระเงิน ม.1 ห้อง 1 : https://drive.google.com/file/d/1EY0ZebVR59V0mhKw-9nrmFs7NAqTs6ec/view?usp=drive_link

ใบแจ้งชำระเงิน ม.1 ห้อง 2 : https://drive.google.com/file/d/1cP1VGVzcaD7zFg9TWF18PGxLaVHPEnVs/view?usp=drive_link

ใบแจ้งชำระเงิน ม.1 ห้อง 3 : https://drive.google.com/file/d/1hnJPcU99lnyXgXDSl26yNMsCZuQlrNOV/view?usp=drive_link

ใบแจ้งชำระเงิน ม.1 ห้อง 4 : https://drive.google.com/file/d/1iVptIYJwy91H7u447izDJO8ziWG9Nnv8/view?usp=drive_link

ใบแจ้งชำระเงิน ม.1 ห้อง 5 : https://drive.google.com/file/d/1SGOBjYeEJavyaaheVG3ABSg410pN2AV6/view?usp=drive_link

ใบแจ้งชำระเงิน ม.1 ห้อง 6 : https://drive.google.com/file/d/1gy6m2Yswqg_X0MYep_wdKJ99qCO_ndPj/view?usp=drive_link

ใบแจ้งชำระเงิน ม.1 ห้อง 7 : https://drive.google.com/file/d/178nFFzLY5y4ZyQUuXdzLR8S9o1NZwxwF/view?usp=drive_link

ใบแจ้งชำระเงิน ม.1 ห้อง 8 : https://drive.google.com/file/d/1AtUjjFTxz9dvq085uGdCznPomYuooyPF/view?usp=drive_link

ใบแจ้งชำระเงิน ม.1 ห้อง 9 : https://drive.google.com/file/d/1Sxvbnn3aeGhzYWpGF6ZejVCO5rcPh31E/view?usp=drive_link

ใบแจ้งชำระเงิน ม.1 ห้อง 10 : https://drive.google.com/file/d/1IW7n93pt8qX63ovMKpB7Ab8D3F5ga3PA/view?usp=drive_link
ใบแจ้งชำระเงิน ม.1 ห้อง 11 :
https://drive.google.com/file/d/1vC8-urYM9htc9yQk6a7rq2nhH1fynv6a/view?usp=drive_link

##########################

📣ค่าบำรุงการศึกษา 2/66 📣
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ใบแจ้งชำระเงิน ม.2 ห้อง 1 : https://drive.google.com/file/d/1ZYrVFXktq4zmr7W1daV0bmeF2A8QSs-q/view?usp=drive_link

ใบแจ้งชำระเงิน ม.2 ห้อง 2 : https://drive.google.com/file/d/1K5QfB_BJSLB2PRoEENc9ib6TlR1JPjsm/view?usp=drive_link

ใบแจ้งชำระเงิน ม.2 ห้อง 3 : https://drive.google.com/file/d/14S5_-hIXDFFQu0KCe2RhuL70sMiEfXHT/view?usp=drive_link

ใบแจ้งชำระเงิน ม.2 ห้อง 4 : https://drive.google.com/file/d/1gzxO0rQor2994n0kFRVfi0DcXMw8rX2P/view?usp=drive_link

ใบแจ้งชำระเงิน ม.2ห้อง 5 : https://drive.google.com/file/d/1gguKHtWhmSoR-w7E5Rw7qGjP8xUNdry6/view?usp=drive_link

ใบแจ้งชำระเงิน ม.2 ห้อง 6 : https://drive.google.com/file/d/1JlxK6kyWQKBky_YQk9y2jFXAIv0cjG0l/view?usp=drive_link

ใบแจ้งชำระเงิน ม.2 ห้อง 7 : https://drive.google.com/file/d/1ej6WAOC7zmKYsodyVFTOXVAByHD_SSlv/view?usp=drive_link

ใบแจ้งชำระเงิน ม.2 ห้อง 8 : https://drive.google.com/file/d/12V_VXlZkNLkvqKINGbsTf7u_EV8I5jhm/view?usp=drive_link

ใบแจ้งชำระเงิน ม.2 ห้อง 9 : https://drive.google.com/file/d/1xsf15NQVEkZNWp8rGXXhpEsKrK5cL-uC/view?usp=drive_link

ใบแจ้งชำระเงิน ม.2 ห้อง 10 : https://drive.google.com/file/d/17jHNHXTbJu57Sy2x6BwrEKDUeq5poJe9/view?usp=drive_link

ใบแจ้งชำระเงิน ม.2 ห้อง 11 : https://drive.google.com/file/d/1cm1bBdzaQYzlsKAalgj_SMYXaU0MHEGU/view?usp=drive_link

##########################

📣ค่าบำรุงการศึกษา 2/66 📣
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ใบแจ้งชำระเงิน ม.3 ห้อง 1 : https://drive.google.com/file/d/1Tjn_W2-D1qtw7VfB8kWz2kZ4jn3oc8a5/view?usp=drive_link

ใบแจ้งชำระเงิน ม.3 ห้อง 2 : https://drive.google.com/file/d/1i2JQX-aff2CNPi_-GN5llytkA2RAq5Qz/view?usp=drive_link

ใบแจ้งชำระเงิน ม.3 ห้อง 3 : https://drive.google.com/file/d/1Hz_-Nnmc6rOc9XEzMlMvYdzVKD_kIIe5/view?usp=drive_link

ใบแจ้งชำระเงิน ม.3 ห้อง 4 : https://drive.google.com/file/d/1o2sTUOAI03nd3Vamp63cTGl0Kmo3k78-/view?usp=drive_link

ใบแจ้งชำระเงิน ม.3 ห้อง 5 : https://drive.google.com/file/d/12fx22QBsjvM9jxZe4fqle9bqi8D9YR0B/view?usp=drive_link

ใบแจ้งชำระเงิน ม.3 ห้อง 6 : https://drive.google.com/file/d/1GRjtGv-EXWsnMtTOCQuZO-QHZ-Q4kTVn/view?usp=drive_link

ใบแจ้งชำระเงิน ม.3 ห้อง 7 : https://drive.google.com/file/d/13NscE9RjTG_ZGYdCjoMgS_quyAdscIKa/view?usp=drive_link

ใบแจ้งชำระเงิน ม.3 ห้อง 8 : https://drive.google.com/file/d/1ymAaLEHoZGtYiRe5SI9FDhIPjauR0TQN/view?usp=drive_link

ใบแจ้งชำระเงิน ม.3 ห้อง 9 : https://drive.google.com/file/d/1A78M9pciw2Mn8sEmq62Kst9EPRuYK1-K/view?usp=drive_link

ใบแจ้งชำระเงิน ม.3 ห้อง 10 : https://drive.google.com/file/d/1PzJa0-d0hIpMjWQwTDfGMzDXIpc6B5nE/view?usp=drive_link

ใบแจ้งชำระเงิน ม.3 ห้อง 11 : https://drive.google.com/file/d/1aad5jZui86ymv0JEuYgk9EXhLvhC4uQl/view?usp=drive_link

📣ค่าบำรุงการศึกษา 2/66 📣
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ใบแจ้งชำระเงิน ม.4 ห้อง 1 : https://drive.google.com/file/d/1orf9aDGiYhyK698ND8BHscsNGErSPHfg/view?usp=drive_link

ใบแจ้งชำระเงิน ม.4 ห้อง 2 : https://drive.google.com/file/d/1gsgk6RJ2yaFBvoxig3TW7FJJHnKth_Wh/view?usp=drive_link

ใบแจ้งชำระเงิน ม.4 ห้อง 3 : https://drive.google.com/file/d/1DY_OQL06ZpmTgpbIYGlLSI47wtykrQKv/view?usp=drive_link

ใบแจ้งชำระเงิน ม.4 ห้อง 4 : https://drive.google.com/file/d/1FmoMIyHi13FUOZPc7fMl7DeC1EdejmBr/view?usp=drive_link

ใบแจ้งชำระเงิน ม.4 ห้อง 5 : https://drive.google.com/file/d/1vPBBS9_85Ku2TvuL6QXI8w26TFcbxhjN/view?usp=drive_link

ใบแจ้งชำระเงิน ม.4 ห้อง 6 : https://drive.google.com/file/d/1h57nNAOfFFF6H2zTRzFO7ekXlVgnFOia/view?usp=drive_link

ใบแจ้งชำระเงิน ม.4 ห้อง 7 : https://drive.google.com/file/d/16AYc_6ntzxRF5YKMi-kGj5A2kzP42uWK/view?usp=drive_link

ใบแจ้งชำระเงิน ม.4 ห้อง 8 : https://drive.google.com/file/d/1oKx5a7IwyMwsRygnRyDBef6Xgi6Zanzn/view?usp=drive_link

ใบแจ้งชำระเงิน ม.4 ห้อง 9 : https://drive.google.com/file/d/1Ki7DZ5penGfGGi0XduxUYFEtqQPG4i7C/view?usp=drive_link

ใบแจ้งชำระเงิน ม.4 ห้อง 10 : https://drive.google.com/file/d/18l43FVFi6oBDy_5opOBqRhXeehqMkV7c/view?usp=drive_link

ใบแจ้งชำระเงิน ม.4 ห้อง 11 : https://drive.google.com/file/d/1rLG4qndb0wh0cMP_TCFu9OPWoaZuTrFl/view?usp=drive_link

ใบแจ้งชำระเงิน ม.4 ห้อง 12 :
https://drive.google.com/file/d/1J_j7-u6G22oRU0EKTtp2ZsN-6VFmUttj/view?usp=drive_link

##########################

📣ค่าบำรุงการศึกษา 2/66 📣
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ใบแจ้งชำระเงิน ม.5 ห้อง 1 : https://drive.google.com/file/d/1npjBWWoL8KF7kreI_JxftAHvlq1Asm9s/view?usp=sharing

ใบแจ้งชำระเงิน ม.5 ห้อง 2 : https://drive.google.com/file/d/1_bqcacSmbajRQ6qw2bfmZk5tV7vVsaHt/view?usp=drive_link

ใบแจ้งชำระเงิน ม.5 ห้อง 3 : https://drive.google.com/file/d/148Uurk77uMAPwFxV7RR5hbzdgAWpaCAp/view?usp=drive_link

ใบแจ้งชำระเงิน ม.5 ห้อง 4 : https://drive.google.com/file/d/1WsjPuEj12QXX7LkY-u3Fqy03zP84K2qa/view?usp=drive_link

ใบแจ้งชำระเงิน ม.5 ห้อง 5 : https://drive.google.com/file/d/1JXNdxEhNhuDhgEQiI-wfc24q9kAxo4o9/view?usp=drive_link

ใบแจ้งชำระเงิน ม.5 ห้อง 6 : https://drive.google.com/file/d/1Tk_UCnR52Ix5CCr6hfWLRrduD792MrSX/view?usp=drive_link

ใบแจ้งชำระเงิน ม.5 ห้อง 7 :
https://drive.google.com/file/d/1u-Vb-zv0yoIfZtG6oWNEgH7bZyLBCSz4/view?usp=drive_link

ใบแจ้งชำระเงิน ม.5 ห้อง 8 : https://drive.google.com/file/d/13jCGru51U2xTe-7GvH4gNhzPvnZI247o/view?usp=drive_link

ใบแจ้งชำระเงิน ม.5 ห้อง 9 : https://drive.google.com/file/d/1W6lvqc3v_ScQ08ZdcZubNL9wxCD26PuC/view?usp=drive_link

ใบแจ้งชำระเงิน ม.5 ห้อง 10 : https://drive.google.com/file/d/1b8szzhsQ7ODbCpnkEAb897PLk1Tcqxlf/view?usp=drive_link

ใบแจ้งชำระเงิน ม.5 ห้อง 11 : https://drive.google.com/file/d/1vAFgTqXMfnxdllCS4bBXnSjOjvfWPiK0/view?usp=drive_link

ใบแจ้งชำระเงิน ม.5 ห้อง 12 : https://drive.google.com/file/d/1ARzQ5zl4CfWIunFOOSemRAN5dWBAgYz1/view?usp=drive_link

ใบแจ้งชำระเงิน ม.5 ห้อง 13 :
https://drive.google.com/file/d/16sJ9EK-GsuOknIivB6HXDC3LSm89LI4g/view?usp=drive_link

##########################

📣ค่าบำรุงการศึกษา 2/66 📣
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ (6)

ค่าเทอม ม. 6 ห้อง 1 : https://drive.google.com/file/d/12VBcMKKl6vX8dKhJtlNuy5JkOq91fhoo/view?usp=drive_link

ค่าเทอม ม. 6 ห้อง 2 : https://drive.google.com/file/d/1TAJXaBqj2Ocac86euO0piI5HPIn9pxjz/view?usp=drive_link

ค่าเทอม ม. 6 ห้อง 3 : https://drive.google.com/file/d/1jnfG1Sdu2aINuiBMGDmRo2giCrkrgPc6/view?usp=drive_link

ค่าเทอม ม. 6 ห้อง 4 : https://drive.google.com/file/d/1Y97hS5J7uu5CtDAaCSVSqQcKHNVZ93x1/view?usp=drive_link

ค่าเทอม ม.6 ห้อง 5 : https://drive.google.com/file/d/1y9Rp0fYNKmxB22P6BnKMczbr3ima5IF9/view?usp=drive_link

ค่าเทอม ม.6 ห้อง 6 : https://drive.google.com/file/d/1afdOVKNtmP7-DdGbXYyNTTYZhGrMcFj6/view?usp=drive_link

ใบแจ้งชำระเงิน ม.6 ห้อง 7 : https://drive.google.com/file/d/1N296svyc8kWD8TT_mWiy8Fqmz5DFmQsC/view?usp=sharing

ใบแจ้งชำระเงิน ม.6 ห้อง 8 : https://drive.google.com/file/d/1esFUFpcKkXHg1w2rzc8p0CL74IHLK5xT/view?usp=drive_link

ใบแจ้งชำระเงิน ม.6 ห้อง 9 :
https://drive.google.com/file/d/1jr8SvtT1rLnS0CNzxmmfl23L8NfQwOg-/view?usp=drive_link
ใบแจ้งชำระเงิน ม.6 ห้อง 10 : https://drive.google.com/file/d/1A0kUeQkSTOmOe63NZBwfVSCihdug3KMH/view?usp=drive_link

ใบแจ้งชำระเงิน ม.6 ห้อง 11 : https://drive.google.com/file/d/18aIZSIeUhwnPVf9HFYZCccKW_odID400/view?usp=sharing

ใบแจ้งชำระเงิน ม.6 ห้อง 12 : https://drive.google.com/file/d/1dwrD6GvdXr6fs9-Yw_v2GIa53TAiYGd3/view?usp=sharing

ใบแจ้งชำระเงิน ม.6 ห้อง13 : https://drive.google.com/file/d/1GFdHZMPHW6B2mh5sgldNIcxktDk2qpuz/view?usp=sharing