ผู้บริหาร คณะครูร่วมแสดงความยินดีและเดินทางส่ง ครูศราวุฒิ ยมยิ่ง ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ที่โรงเรียนเพชรพิทยาคม

ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมร่วมแสดงความยินดีและเดินทางส่ง ครูศราวุฒิ ยมยิ่ง ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ที่โรงเรียนเพชรพิทยาคม