ผู้บริหาร คณะครูร่วมวางพวงหรีดและแสดงความเสียใจ กับ นางเพชรไทย ศรีบุรินทร์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ที่สูญเสียคุณแม่

ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ร่วมวางพวงหรีดและแสดงความเสียใจ กับ นางเพชรไทย ศรีบุรินทร์ ครูโรงเรียนหลAมสักวิทยาคม ที่สูญเสีย คุณแม่ วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓