ผู้บริหาร คณะครูเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพของ นายบรรพต แก่นชา อดีต ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพและร่วมแสดงความเสียใจกับ การจากไป ของ นายบรรพต แก่นชา อดีต ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓