ประกาศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ (LAB BOY)