ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติการมาโรงเรียน ระเบียบเครื่องแบบนักเรียน และทรงผม ปีการศึกษา 2566

ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติการมาโรงเรียน และระเบียบเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม