แจ้งการชำระค่าบำรุงการศึกษา โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1/2566

ลิงก์ใบแจ้งค่าบำรุงการศึกษาของแต่ละระดับชั้น

ม.1 : https://drive.google.com/drive/folders/1syDoOE2tpKLpZR6faWdhFXudIGxXkGWm?usp=share_link

ม.2 : https://drive.google.com/drive/folders/1axOmQJhdRVdtLI43r4oxBRgKm8ckS-zI?usp=share_link

ม.3 : https://drive.google.com/drive/folders/14GgEDGB-ve8zOQQosdbYJYxpkb5t-vHj?usp=share_link

ม.4 : https://drive.google.com/drive/folders/1Dmi5LkZRMzYOMR0D6etDcnKsR5u1U8HR?usp=share_link

ม.5 : https://drive.google.com/drive/folders/1TnK-guedB86vqktXyUEkjJIFFxUsykJZ?usp=share_link

ม.6 : https://drive.google.com/drive/folders/1cQVIJcR-12tjMSsOlnIhVBW2wC4d4XRr?usp=share_link