ประกาศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษาอังกฤษ