รายชื่อพร้อมเลขประจำตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

รายชื่อพร้อมเลขประจำตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

ชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 4