ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1และ ม.4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1และ ม.4 และผังห้องสอบ ตามลิงก์ที่แนบไว้ด้านล่าง

รายชื่อแก้ไขวันที่ 20/5/63

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 (ประเภททั่วไป)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 (ประเภททั่วไป)

ผังห้องสอบ

.

.

.

.