ผลการเรียนรายภาค ต.2ก ปีการศึกษา 2565

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารผลการเรียนรายภาค(ต.2ก) ปีการศึกษา 2565 ได้ผ่านทางลิงก์ที่แนบไว้

ต2ก ม.1 : ดาวน์โหลด
ต2ก ม.2 : ดาวน์โหลด
ต2ก ม.3 : ดาวน์โหลด
ต2ก ม.4 : ดาวน์โหลด
ต2ก ม.5 : ดาวน์โหลด
ต2ก ม.6 : ดาวน์โหลด