ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อประเภทห้องเรียนพิเศษระดับชั้นม.1 และ ม.4

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อประเภทห้องเรียนพิเศษระดับชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

โดยนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้เป็นตัวจริงในแผนการเรียนต่างๆ ทุกระดับชั้นให้ทำการยืนยันสิทธิ์ของตนเองในวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทางลิงก์ (https://lomsak.ac.th/submit) หรือ QR Code ที่แนบไว้

ห้องเรียนพิเศษ สสวท. ระดับชั้น ม.1

ห้องเรียนพิเศษ Gifted ระดับชั้น ม.1

ห้องเรียนพิเศษ MEP ระดับชั้น ม.1

ห้องเรียนพิเศษ สสวท ระดับชั้น ม.4

ห้องเรียนพิเศษ IEP ระดับชั้น ม.4