นายโจนาธาน โกเอว นักเรียนโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER IDOL รุ่นที่ 13

นายโจนาธาน โกเอว สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ตัวแทนเยาวชนจังหวัดเพขรบูรณ์ เข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER IDOL รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่