ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมการสอบแข่งขัน LSW Pre-Test ครั้งที่ 1 ลุ้นรับรางวัลทุนการศึกษาสูงสุด 2,000 บาท

ขอเชิญน้องๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมการสอบแข่งขัน LSW Pre-Test ครั้งที่ 1 ลุ้นรับรางวัลทุนการศึกษาสูงสุด 2,000 บาท