ประกาศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล