ผลการเรียนรวม (ต2ก) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

ท่านสามารถตรวจสอบผลการเรียนรวม (ต2ก) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ได้ผ่านทาง ลิงก์

https://drive.google.com/drive/folders/1k3hT3g1z8pK7uUce3xmKdGYjY5D4_ykp?usp=sharing