ประกาศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 318.ค/2520 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 318.ค/2520 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากลิงก์เชื่อมโยงที่แนบไว้ด้านล่าง

หนังสือประกาศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

.

.

.

.