เว็บไซต์ตรวจสอบข้อมูลผู้ติดเชื้อ Covid-19 ในไทยแบบเรียลไทม์

เนื่องจากสภาวะการระบาดของไวรัสปอดอักเสบ Covid-19 ที่เพิ่มสูงขึ้นในประเทศไทย การเปิดช่องทางเข้าถึงข้อมูลสถานะผู้ติดเชื้อโคโรนา 2019 ในประเทศไทยแบบเรียลไทม์และแสดงรายละเอียด บริเวณที่มีผู้ติดเชื้อ เพื่อให้ประชาชนสามารถหลีกเลี่ยง หรือตัดสินใจที่จะป้องกันตนเองมากขึ้นก็เป็นสิ่งสำคัญ  5lab บริษัทที่พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนได้ทำการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบข้อมูลผู้ติดเชื้อ Covid-19 ในไทยแบบเรียลไทม์ขึ้นมา

โดยสามารถตรวจสอบบริเวณที่มีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยได้จากเว็บไซต์ https://covidtracker.5lab.co/ ซึ่งจะมีการแก้ไขข้อมูลให้ทันสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา โดยอิงจากข้อมูลแผนที่ สถานะการติดเชื้อ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ป่วย และวันเวลาที่พบว่าติดเชื้อ