รายงานผลการเรียน ปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผลการเรียนชั้น ม.6/1 คลิก!

ผลการเรียนชั้น ม.6/2 คลิก!

ผลการเรียนชั้น ม.6/3 คลิก!

ผลการเรียนชั้น ม.6/4 คลิก!

ผลการเรียนชั้น ม.6/5 คลิก!

ผลการเรียนชั้น ม.6/6 คลิก!

ผลการเรียนชั้น ม.6/7 คลิก!

ผลการเรียนชั้น ม.6/8 คลิก!

ผลการเรียนชั้น ม.6/9 คลิก!

ผลการเรียนชั้น ม.6/10 คลิก!

ผลการเรียนชั้น ม.6/11 คลิก!

ผลการเรียนชั้น ม.6/12 คลิก!

ผลการเรียนชั้น ม.6/13 คลิก!