แจ้งปิดเรียนกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2565

แจ้งปิดเรียนกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2565 เนื่องด้วยโรงเรียนเป็นสถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70