กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เรียนเชิญท่านผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนดการ เพื่อรับฟังข้อชี้แจงและหาแนวทางในการดูแลลูกๆ ชาวฟ้า-น้ำเงิน ร่วมกันค่ะ

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความ