กิจกรรมแห่เทียนพรรษา วันที่ 12 กรกฏาคม 2565

เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม นำโดยท่าน ผู้อำนวยการประทิน เหลืองทอง พร้อมบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม แห่เทียนพรรษา วัดต่างๆ ดังนี้

1. ระดับชั้น ม.1 และ ม.3 แห่เทียนไปที่วัดสามัคคีวัฒนา

2. ระดับชั้น ม.2 แห่เทียนไปวัดศรีบุญเรือง

3. ระดับชั้น ม.4 แห่เทียนไปวัดอรุณญาศรี

4. ระดับชั้น ม.5 แห่เทียนไปวัดจอมมณี (บ้านใหม่)

5. ระดับชั้น ม.6 แห่เทียนไปวัดไพรสณฑ์ศักดาราม

6. ทีมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ แห่เทียนไปวัดท่ากกแก

สามารถรับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ :
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม :: Lomsak Wittayakhom School – โพสต์ | Facebook

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง