รับสมัครนักเรียนในระดับชั้น ม.ปลาย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่าย ” ค้นหาตัวตน ค้นพบคุณค่าในตัวเอง”

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน รับสมัครนักเรียนในระดับชั้น ม.ปลาย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่าย ” ค้นหาตัวตน ค้นพบคุณค่าในตัวเอง”มาปลดล็อคตัวเอง กับพี่ ๆ วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา1. พี่อรรณพ มิ่งขวัญ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ รพ.เพชรบูรณ์ 2. พี่ญาณิศา ฉัตรบุบผา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ 3. พี่กมลชนก ตันติมาลา นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา มูลนิธิ Abundant (Counseling & Coaching) สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ภาค 7 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย4. ร.ท.ณัฐวุฒิ ชายชุม นายทหารจิตวิทยาคลินิก กองควบคุมสุขภาพผู้ทำการในอากาศ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศอากาศ 5. พี่วัชราภรณ์ ศรีชัยแก้ว นักจิตวิทยาคลินิก บริษัท มีฮัก-ศูนย์บริการด้านสุขภาพจิตและส่งเสริมพัฒนาการทุกช่วงวัยนักเรียนที่สนใจ สามารถกรอกใบสมัครได้ตามแบบฟอร์ม link ด้านล่างรับจำนวนจำกัด

https://forms.gle/qHpftpn69Htq9xFe8

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ข้อความ