ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติการมาโรงเรียน และระเบียบเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2565

ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติการมาโรงเรียน และระเบียบเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม