ตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียนชั้น ม.1 – ม.5 ปีการศึกษา 2564

นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียนชั้น ม.1 – ม.5 ปีการศึกษา 2564 ได้ผ่านช่องทางที่แนบไว้ด้านล่าง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5