ประกาศปรับการจัดการเรียนการสอน เป็นการเรียนออนไลน์ทุกระดับชั้น ในวันที่ 4-7 ม.ค. 2565

ประกาศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เรื่อง การปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน เป็นการเรียนออนไลน์ทุกระดับชั้น ในวันที่ 4 – 7 มกราคม 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID – 19) โดยรายละเอียดเป็นไปตามเอกสารที่แนบไว้ด้านล่าง