ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ LSW-EPTP ครั้งที่ 4

ประกาศ ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา LSW-EPTP ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โดย ห้องเรียน MEP กลุ่มฯสาระภาษาต่างประเทศ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ LSW-EPTP ครั้งที่ 4 ผ่านลิงก์ที่แนบไว้ด้านล่าง

ดาวน์โหลดผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ LSW-EPTP ครั้งที่ 4