ติดต่อโรงเรียน

ที่อยู่

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เลขที่ 15 ถนน เทศบาล 1
ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110
โทร. 056701755, 02 538 2573 โทรสาร 056701140
E-mail: mail@lomsak.ac.th

แผนที่

.

.

.

.