รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกชั้น ม.1 (ห้องเรียนปกติ)

ระบบจะเปิดในวันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 8.30น. - 15.00น.

ในเขตพื้นที่บริการ
ยืนยันสิทธิ์แล้ว

/274

นอกเขตพื้นที่บริการ
ยืนยันสิทธิ์แล้ว

/28

ความสามารถพิเศษ
ยืนยันสิทธิ์แล้ว

/16

เงื่อนไขพิเศษ
ยืนยันสิทธิ์แล้ว

/2