ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

สำหรับแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต อุปกรณ์ต่อพ่วงหรืออุปกรณ์ช่วยสอนต่างๆที่เป็น ครุภัณฑ์ของโรงเรียนเท่านั้น เมื่อท่านกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วโปรดรอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าซ่อมแซม

แจ้งซ่อมเพิ่มเติม

# อุปกรณ์ที่แจ้งซ่อม อาการที่ชำรุด สถานที่ ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง สถานะ
1อินเตอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้ห้องเรียน 631นางสาวธรา เศรษฐี25/10/2022, 10:55:19ดำเนินการเรียบร้อย
2ติดตั้งโปรแกรม office ใหม่โปรแกรมหมดอายุห้องบริหารงานงบประมาณณราภรณ์ บุญกิจ7/9/2022, 11:03:40ดำเนินการเรียบร้้อย
3เดินสายแลนด์ ติดตั้งแอซเซสพ้อยเพิ่ม-บริหารงบประมาณอมรรัตน์ เบ้าชารี5/9/2022, 8:50:26ดำเนินการเรีียบร้อย
4ลงโปรแกรม Micro soft officeเปิดใช้งานโปรแกรม Micro soft officeไม่ได้ห้องธุระการนางสาวประกายเพชร ธีรภูมิสวัสดิ์3/8/2022, 11:21:14ดำเนิินการเรียบร้อย
5คอมพิวเตอร์โปรแกรมค้าง ทำงานช้าโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมงานบริหารทั่วไป20/7/2022, 14:06:51ดำเนินการเรียบร้อย
6คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตเปิดไม่ติด เครื่องช้า ถ่านไบออสเสื่อมสภาพห้องสมุดนางกมลวรรณ หงษ์แก้ว30/6/2022, 15:33:36ดำเนินการเรียบร้อย
7คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติดห้องสมุดนางสาวณัชรัตน์ บุญชู30/6/2022, 10:25:36ดำเนินการเรียบร้อย