โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://lomsak.ac.th/lomsak/ Thu, 06 Sep 2018 19:22:38 เตรียมพบกับงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 http://lomsak.ac.th/lomsak//?name=news&file=readnews&id=98 http://lomsak.ac.th/lomsak//icon/news_1536261580.jpg

เตรียมพบกับงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 

ระดับเขตพื้นการศึกษา สพม.40 กลุ่ม 2

ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2561

1536261580
ประกาศเรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ http://lomsak.ac.th/lomsak//?name=news&file=readnews&id=94 http://lomsak.ac.th/lomsak//icon/news_1483595824.jpg

                                                                      &nbs 1483595824 ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ก (OY) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://lomsak.ac.th/lomsak//?name=news&file=readnews&id=91 http://lomsak.ac.th/lomsak//icon/news_1482743151.jpg

ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ก (OY) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1482743151
ประกาศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน http://lomsak.ac.th/lomsak//?name=news&file=readnews&id=88 http://lomsak.ac.th/lomsak//icon/news_1481003424.jpg

ประกาศ  โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
        โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน
แบบ ๓๑๘ ล./๕๕-ก (OY) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้าง   1481003424 ประกาศเรื่องการรับนักเรียน ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559 http://lomsak.ac.th/lomsak//?name=news&file=readnews&id=65 http://lomsak.ac.th/lomsak//icon/news_1458225561.jpg

ประกาศเรื่องการรับนักเรียน ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559

1458225561
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ (Lab boy) เพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษา http://lomsak.ac.th/lomsak//?name=news&file=readnews&id=63 http://lomsak.ac.th/lomsak//icon/news_1454054192.jpg

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ (Lab boy) เพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษา

1454054192
ประกาศเรื่องการรับนักเรียน ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559 http://lomsak.ac.th/lomsak//?name=news&file=readnews&id=60 http://lomsak.ac.th/lomsak//icon/news_1458225561.jpg

ประกาศเรื่องการรับนักเรียน ม.1 ม.4

1458225561
แบบนิเทศชั้นเรียน http://lomsak.ac.th/lomsak//?name=news&file=readnews&id=58 http://lomsak.ac.th/lomsak//icon/news_1452568874.jpg

แบบนิเทศชั้นเรียน

1452568874
แบบนิเทศกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียนรู้ http://lomsak.ac.th/lomsak//?name=news&file=readnews&id=57 http://lomsak.ac.th/lomsak//icon/news_1452568772.jpg

แบบนิเทศกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียนรู้

1452568772
คุณครูนฤมล เปี่ยมปัญญา ได้รับรางวัล นักแนะแนว เก่ง ดี มีคุณภาพ รางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศ http://lomsak.ac.th/lomsak//?name=news&file=readnews&id=51 http://lomsak.ac.th/lomsak//icon/news_1422941621.jpg

สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณประจำปี ๒๕๕๗                               

1422941621