[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
รวมเพจ Facebook LSWK

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม :: 

Lomsak Wittayakhom School

=> งานสารสนเทศวิชาการ ลส.ว.

=> ภาพกิจกรรมโรงเรียน

=> สภานักเรียน ลส.ว.

ตรวจสอบผลการเรียน

แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน(SDQ)

แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน(SDQ)

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะฯ
Click ดูประวัติ
นายโกศล อินทิวาพร
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายอรรฑวุฒิ เมืองสุวรรณ
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
Click ดูประวัติ
นายจตุรงค์ จันทร์ประทีป
ครู
Click ดูประวัติ
นายวุฒิชัย ลาจันนนท์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นายไชยวัฒน์ บูรณ์ทอง
พนักงานราชการ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
6 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
7 : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตฯ
8 : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ฯ
9 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ
10 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะฯ
11 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
12 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
13 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ
16 : กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน